Zasiłek rodzinny z Niemiec- Kindergeld to odpowiednik naszego polskiego świadczenia wychowawczego „500+”. W przeciwieństwie do „500+”, które przysługuję na dzieci do 18 roku życia, Kindergeld jest wypłacany na wszystkie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem że kontynuują naukę. Świadczenie- Kindergeld przysługuje każdej osobie, która:

 • przepracowała na terenie Niemiec co najmniej 183 dni, a co za tym idzie posiada nieograniczony obowiązek podatkowy i co roku składa swoje roczne zeznania podatkowe do Finanzamt

 • posiada jeden wspólny adres zameldowania z dziećmi

 • posiada zameldowanie na terenie Niemiec- chociaż od tej zasady są pewne odstępstwa

O niemiecki zasiłek mogą wnioskować zarówno osoby, które zatrudnione są przez polskie firmy delegujące do pracy do Niemiec, gdzie składki na ubezpieczenie są odprowadzone do polskiego ZUS’u, jak i osoby zatrudnione poprzez niemieckie firmy, gdzie składki na ubezpieczenie są odprowadzane do niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego. O Kindergeld mogą wystąpić również osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą – Gewerbe.

W celu otrzymania niemieckiego zasiłku rodzinnego, należy skompletować poprawnie szereg dokumentów dotyczących sytuacji zawodowej, finansowej i rodzinnej. Wiem jak niemiecka biurokracja potrafi być uciążliwa, dlatego też podczas kompletowania dokumentów możesz liczyć na moje wsparcie i pomoc. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych dokumentów, które są wymagane do skompletowania. Część formularzy do uzupełnienia i podpisu otrzymasz także w moim biurze.

LISTA DOKUMENTÓW DO SKOMPLETOWANIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA NA ZASADACH UMOWY O PRACĘ:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Bescheinigung des Arbeitgebers- druk ten należy opieczętować u pracodawcy za cały okres pracy na terenie Niemiec

 • Druk Anmeldung/ Meldebescheinigung/ Abmeldung- poświadczający zameldowanie/wymeldowanie na terenie Niemiec

 • Zaświadczenie Familienstandsbescheinigung (zaświadczenie o składzie rodziny)- druk ten należy opieczętować w Urzędzie Miasta/ Gminy w wydziale meldunkowym. Poświadcza on zameldowanie rodziny na terenie Polski. Co ważne, wnioskodawca musi posiadać jeden wspólny adres zameldowania ze swoją rodziną!

 • Europejskie akty urodzenia dzieci oraz europejski akt małżeństwa

 • Obustronna, powiększona kopia dowodu osobistego wnioskodawcy, współmałżonka oraz dzieci. Uwaga! W przypadku braku dowodu osobistego dzieci, należy zamiennie dostarczyć dokument na którym wykazany jest numer pesel np. paszport, legitymacja szkolna, karta ubezpieczenia nfz

 • Kopia niemieckich umów o pracę / aneksów poświadczających oddelegowanie do pracy do Niemiec

 • Kopia dokumentów poświadczających ubezpieczenie – w przypadku polskiego ubezpieczenia wymagany jest formularz A1, w przypadku niemieckiego ubezpieczenia wymagana jest obustronna, powiększona kopia niemieckiej karty ubezpieczeniowej (np. z AOK, DKK)

 • Kopia niemieckich pitów- Lohnsteuerbescheinigung

 • Kopia niemieckich pasków płacowych- Abrechnung

 • Kopia niemieckiej decyzji podatkowej- Bescheid, poświadczająca rozliczenie z niemieckim Urzędem Skarbowym- Finanzamt

 • Kopia nadania niemieckiego numeru podatkowego IDnummer (jeżeli został już nadany)

 • Kopia niemieckiej umowy najmu- Mietvertag (jeżeli wnioskodawca osobiście wynajmuje mieszkanie na terenie Niemiec)

 • Zaświadczenie o nauce dzieci powyżej 18 roku życia- druk ten otrzymasz w moim biurze. Należy go opieczętować w szkole dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nadal kontynuują naukę.

 • Oświadczenie o sytuacji dzieci powyżej 18 roku życia- druk ten otrzymasz w moim biurze. Należy go uzupełnić oraz podpisać.

 • Decyzja przyznająca/ odrzucająca prawo do polskiego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego „500+” na wszystkie dzieci, na które składany jest wniosek o Kindergeld. Uwaga! W przypadku braku posiadania tej decyzji, należy dostarczyć zaświadczenie z MOPS wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki, poświadczające złożenie wniosków na terenie Polski.

LISTA DOKUMENTÓW DO SKOMPLETOWANIA W PRZYPADKU PROWADZENIE GEWERBE NA TERENIE NIEMIEC:

 • Kopia wystawionych faktur/ rachunków przychodowych

 • Kopia dokumentów potwierdzających otwarcie/ przerejestrowanie/ zamknięcie działalności- Gewerbe-Anmeldung/ Gewerbe-Unmeldung/ Gewerbe-Abmeldung

 • Druk Anmeldung/ Meldebescheinigung/ Abmeldung- poświadczający zameldowanie na terenie Niemiec

 • Kopia niemieckiej umowy najmu- Mietvertag wraz z potwierdzeniami opłat za czynsz

 • Kopia podpisanych umów ze zleceniodawcami

 • Kopia rocznej deklaracji podatkowej oraz rachunku zysku i strat

 • Kopia decyzji podatkowej- Bescheid, poświadczającej rozliczenie z niemieckim Urzędem Skarbowym

 • Zaświadczenie Familienstandsbescheinigung (zaświadczenie o składzie rodziny)- druk ten należy opieczętować w Urzędzie Miasta/ Gminy w wydziale meldunkowym. Poświadcza on zameldowanie rodziny na terenie Polski. Co ważne, wnioskodawca musi posiadać jeden wspólny adres zameldowania ze swoją rodziną!

 • Europejskie akty urodzenia dzieci oraz europejski akt małżeństwa

 • Obustronna, powiększona kopia dowodu osobistego wnioskodawcy, współmałżonka oraz dzieci. Uwaga! W przypadku braku dowodu osobistego dzieci, należy zamiennie dostarczyć dokument na którym wykazany jest numer pesel np. paszport, legitymacja szkolna, karta ubezpieczenia nfz

 • Zaświadczenie o nauce dzieci powyżej 18 roku życia- druk ten otrzymasz w moim biurze. Należy go opieczętować w szkole dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nadal kontynuują naukę.

 • Oświadczenie o sytuacji dzieci powyżej 18 roku życia- druk ten otrzymasz w moim biurze. Należy go uzupełnić oraz podpisać.

 • Decyzja przyznająca/ odrzucająca prawo do polskiego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego „500+” na wszystkie dzieci, na które składany jest wniosek o Kindergeld. Uwaga! W przypadku braku posiadania tej decyzji, należy dostarczyć zaświadczenie z MOPS wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki, poświadczające złożenie wniosków na terenie Polski.

WEWNĘTRZE FORMULARZE JAKIE OTRZYMASZ W MOIM BIURZE DO PODPISANIA I UZUPEŁNIENIA :

 • Ankieta personalna

 • Umowa zlecenie

 • Oświadczenia RODO oraz pełnomocnictwo

 • Druk Antrag auf Kindergeld

 • Posiadasz wszystkie wymagane dokumenty? Doskonale! Pora teraz na złożenie Twojego wniosku w Familienkasse!

  Po skompletowaniu wszystkich druków oraz uregulowaniu prowizji za złożenie wniosku o Kindergeld, przygotowuję Twoje dokumenty i zostają odesłane bezpośrednio do niemieckiej Kasy Rodzinnej. Czas trwania procedury, a tym samym wydania decyzji zasiłkowej, która kończy całą procedurę to z reguły 3 miesiące. W przypadku wydłużającego się czasu oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd, monitoruję Twój wniosek i wysyłam pisma ponaglające.

  Po wydaniu decyzji zasiłkowej weryfikuję jej treść, a jeżeli cokolwiek wzbudza moją wątpliwość, w ramach opłaty za rozliczenie, składam odpowiednie odwołanie do Urzędu. W czasie procedury mogą się również pojawić pewne zapytania ze strony niemieckich Urzędników. W przypadku otrzymania urzędowej korespondencji, wystarczy że zgłosisz się do mojego biura, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami związanymi z opracowaniem odpowiedzi.

  Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku i inne urzędowe pisma na które musisz uważać!

  Uwaga! Jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny na bieżąco, po pewnym czasie niemiecka Familienkasse może Cię skontrolować i zweryfikować czy w dalszym ciągu jesteś uprawniony do pobierania Kindergeld. W tym celu rozsyłane są do wnioskodawców, specjalne ankiety do sprawdzania prawa do zasiłku na dzieci wraz z załącznikami. W przypadku zbagatelizowania tej korespondencji, istnieje ryzyko wstrzymania wypłat zasiłku, a w najgorszym wypadku otrzymania wezwania do zwrotu pobranego dotychczas całego Kindergeld. Oprócz wspomnianej ankiety, Familienkasse może też na bieżąco rozsyłać pisma wymagające dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu kontynuacji wypłat. W jakich sytuacjach można spodziewać się wspomnianej wyżej korespondencji? Przede wszystkim gdy:

  • Dzieci kończą 18 rok życia i niezbędne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia o nauce

  • Dzieci kończą naukę w danej szkole i niezbędne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia o nauce

  • Dobiega koniec ważności dokumentu A1/ niemieckiej karty ubezpieczeniowej

  • Dobiega koniec niemieckiej umowy o pracę lub zaświadczenie Bescheinigung des Arbeitgebers nie jest aktualizowane

  Dodatkowo należy pamiętać o konieczności aktualizowania swojego wniosku w Familienkasse na bieżąco. Jeżeli w Twojej sytuacji zawodowej/ rodzinnej nastąpiły zmiany, jesteś zobligowany poinformować niezwłocznie o tym niemiecki Urząd. Niedokonanie aktualizacji wniosku, może prowadzić do konieczności zwrotu wypłaconego dotychczas Kindergeld.

  Jeżeli zatem potrzebujesz pomocy ze złożeniem swojego wniosku lub otrzymałeś korespondencje z Familienkasse, która wymaga terminowej odpowiedzi, zgłoś się do mnie. Już od 10 lat pomagam osobom, takim jak Ty w odzyskaniu niemieckich świadczeń rodzinnych. Wiem jak cenny jest Twój czas, dlatego kompleksowo pomogę Ci przejść przez cały proces kompletowania dokumentów.

Opłata za wnioskowanie o niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld wynosi 199 Euro.

Jest regulowana całościowo z góry, co oznacza brak dodatkowych opłat po otrzymaniu wyrównania świadczeń, niezależnie od ich wysokości.

W przypadku dodatkowych usług, jakimi są aktualizacje informacji w Familienkasse, opłata jest ustalana indywidualnie na podstawie rozmowy i dokumentów.

Za jaki okres można wnioskować o Kindergeld?

O świadczenie Kindergeld można wnioskować za okres pracy do 6 miesięcy wstecz. Do 31.12.2017r. niemiecka Familienkasse dawała możliwość złożenia wniosku za okres pracy aż do 4 lat wstecz. Po zmianach jakie nastąpiły od 01.2018r. Familienkasse rozpatruje złożone wnioski jedynie za 6 ostatnich miesięcy pracy. Co ważne, liczy się data złożenia wniosku! Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zatrudnienia, należy liczyć się z tym, że za poszczególne miesiące pracy, niemiecki zasiłek nie będzie przysługiwał. Wskazane jest zatem, złożenie wniosku o Kindergeld przed upływem 6 miesięcy zatrudnienia.

Ile wynosi niemiecki zasiłek rodzinny?

Niemiecka Familienkasse co pewien czas podnosi kwoty miesięcznej stawki zasiłku rodzinnego. Dodatkowo oprócz standardowej kwoty zasiłku, wnioskodawcy mogą liczyć na jednorazowe bonusy- tzw. Kinderbonus. W 2020 Kinderbonus został wypłacony w związku z trwającą pandemią Covid-19 i wyniósł jednorazowo na dziecko po 300€. W 2021 roku wnioskodawcy mogą z kolei spodziewać się jednorazowej wypłaty Kinderbonusu w wysokości 150€ na dziecko.

Na wysokość przyznanej kwoty zasiłku mają wpływ następujące czynniki:

 • ilość dzieci na utrzymaniu

 • pobierane świadczenia rodzinne na terenie Polski

 • okres zatrudnienia na terenie Niemiec

WYSOKOŚĆ KINDERGELD W 2021 ROKU

 

Na pierwsze i drugie dziecko

Na trzecie dziecko

219€

225€

*Jeżeli na terenie Polski wnioskodawca pobiera świadczenie 500+, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszone o równowartość 500 PLN (~113€)

 

106€

112€

*Jeżeli na terenie Polski wnioskodawca pobiera dodatkowo zasiłek rodzinny, wysokość Kindergeld zostanie pomniejszona o równowartość następujących kwot:

 • 95,00 zł na dzieci do ukończenia 5 roku życia

 • 124,00 zł na dzieci powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 • 135,00 zł na dzieci powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

WYSOKOŚĆ KINDERGELD W 2020 ROKU

 

Na pierwsze i drugie dziecko

Na trzecie dziecko

204€

210€

Jak długo czeka się na wypłatę świadczeń z Familienkasse?

Nie ma z góry ustalonego urzędowego terminu, po jakim zostanie wydana decyzja zasiłkowa- Kindergeld. Z doświadczenia jednak wiem, że na jej wydanie oczekuje się zazwyczaj do 3 miesięcy. Na czas wydania decyzji niewątpliwie ma wpływ to, czy we wniosku znajdują się wszystkie wymagane przez Urząd dokumenty. Wnioskując o Kindergeld za moim pośrednictwem masz gwarancje, że Twój wniosek będzie w 100% kompletny i złożony do Urzędu na czas.

Po wydaniu decyzji zasiłkowej, świadczenie Kindergeld zostanie wypłacone na konto wnioskodawcy. Miesięczny harmonogram wypłat niemieckiego zasiłku jest uzależniony do nadanego numeru Kindergeld, który znajduje się na decyzji zasiłkowej. Ostatnia cyfra numeru Kindergeld odpowiadania za datę otrzymania przelewu z Familienkasse. Zgodnie z tą cyfrą, można spodziewać się wypłaty zasiłku w trzech terminach:

 • 0 do 3 –na początku danego miesiąca

 • od 4 do 6 –w drugim tygodniu danego miesiąca

 • od 7 do 9 –w trzecim tygodniu danego miesiąca

Jaki wpływ mają polskie świadczenia na Kindergeld?

Starając się o Kindergeld, nie można zapomnieć również o równoległym złożeniu wniosków w MOPS/OPS o przyznanie prawa do polskich świadczeń na wszystkie pozostające na utrzymaniu dzieci. Co ważne, we wniosku należy wskazać informację o wykonywanej pracy na terenie Niemiec. Wówczas nasz wniosek zostanie przekierowany do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, który następnie zweryfikuje koordynacje polskich i niemieckich świadczeń i ustali, które z Państw ma pierwszeństwo do ich wypłaty.

Jeżeli na terenie Polski zostanie przyznane prawo do pobierania świadczeń, wówczas niemiecka Familienkasse wypłaci pozostałą część Kindergeld, pomniejszoną o pobrane kwoty polskich zasiłków (świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego). W przypadku otrzymania odmownych decyzji z Polski, otrzymasz z kolei całość niemieckiego zasiłku.

W przypadku braku posiadania decyzji odmownych z Polski, istnieje ogromne ryzyko potrącenia przez Familienkasse kwot polskich świadczeń, pomimo tego, że nie zostały wypłacone. Dlatego też tak ważnym jest, aby na bieżąco składać wnioski również w polskich Urzędach. Nie ma więc możliwości wyboru w którym Państwie jest Ci wygodniej pobierać świadczenia. Jesteś bowiem zobowiązany do składania swoich wniosków zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Niemiec, gdyż tak stanowią przepisy.