Zarówno w Polsce jak i w Niemczech, podatnicy po zakończonym roku podatkowym, powinni złożyć swoje roczne rozliczenie do Urzędu Skarbowego. Wiele osób nie jest jednak świadomych tego, że należy im się zwrot podatku z Niemiec oraz że są zobowiązani do rozliczenia przed tamtejszym Urzędem. Kogo właściwie dotyczy obowiązek rozliczenia? Przede wszystkim osób które:

 • są zarejestrowane na 3 klasie podatkowej

 • prowadzą swoją działalność gospodarczą- Gewerbe

 • wnioskują o niemiecki zasiłek rodzinny- Kindergeld

 • posiadają nadany niemiecki numer podatkowy

 • uzyskują dodatkowe nieopodatkowane dochody (np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia chorobowe, Kurzarbeit)

 • przepracowały na terenie Niemiec powyżej 183 dni

W odróżnieniu do Polski, w Niemczech termin złożenia zeznania dla osób posiadających obowiązek rozliczeniowy jest dłuższy i przypada na dzień 31 lipca danego roku. Co ważne, termin ten ulega wydłużeniu, jeżeli podatnik korzysta z usług Kancelarii Podatkowej i ma zgłoszonego swojego pełnomocnika w Urzędzie. Niedostosowanie się do tego terminu, może skutkować z kolei otrzymaniem wezwania do rozliczenia. A jego zbagatelizowanie do nałożenia kary na podatnika!

Pozostałe osoby, które nie posiadają obowiązku rozliczeniowego, mogą złożyć swoje zeznanie za okres pracy, aż do 4 lat wstecz! Muszą też dostosować się do pewnych terminów, aby ich zwrot podatku nie przepadł. Pamiętaj! Niemiecki Urząd Skarbowy sam nie zwróci Ci nadpłaty podatku! Musisz o nią wystąpić osobiście, składając swoje zeznanie podatkowe.

DOKŁADNE TERMINY ROZLICZENIA PODATKU Z NIEMIEC, DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OBOWIĄZKU ROZLICZENIA

 

2017

2018

2019

do 31.12.2021

do 31.12.2022

do 31.12.2023

W pierwszej kolejności niezbędna jest więc weryfikacja obowiązku podatkowego i ustalenie opłacalności rozliczenia, dla osób które nie są zobligowane do składania swojego zeznania. W tym celu do oceny sytuacji podatkowej, niezbędne są dokumenty rozliczeniowe z Niemiec oraz z Polski.

Poniżej znajdziesz przykładową listę dokumentów, jaka jest wymaga do skompletowania w celu rozliczenia z Niemiec.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 • niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung – jest to najważniejszy dokument, bez którego rozliczenie jest niemożliwe. Dlatego też jeżeli nie posiadasz tego dokumentu, koniecznie zapoznaj się z zakładką „Dodatkowe Usług- odzyskanie karty podatkowej”

 • niemieckie paski płacowe Abrechnung – jeżeli z Twojego wynagrodzenia pracodawca potrąca dodatkowe kwoty np. za zakwaterowanie (Miete), koniecznie dołącz je do rozliczenia

 • zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń na terenie Niemiec (np. świadczenie chorobowe/ wypadkowe z AOK, zasiłek dla bezrobotnych z Agentur für Arbeit)

 • zaświadczenie o dochodach UE/EOG – otrzymasz je w moim biurze. Zaświadczenie należy podpisać (przez podatnika i współmałżonka), a następnie opieczętować w polskim Urzędzie Skarbowym. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie tego druku przez Urząd w chwili obecnej wynosi 17 zł.

 • Jeżeli Twój polski dochód / współmałżonka składa się z renty/ emerytury do rozliczenia jest również niezbędna pierwsza decyzja przyznająca dane świadczenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki

 • Europejski akt małżeństwa- będzie niezbędny do rozliczenia wspólnego, w sytuacji gdy w ciągu roku podatkowego został zawarty związek małżeński

 • Europejskie akty urodzenia dzieci wraz z poświadczeniami o nauce dzieci powyżej 18 roku życia

 • Obustronna powiększona kopia dowodu osobistego podatnika oraz współmałżonka

 • Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie- druk ten należy pozyskać przez osoby, które zostały oddelegowane do pracy do Niemiec przez polskie firmy, gdzie składki na ubezpieczenie są odprowadzone do polskiego ZUS’u.

 • Zaświadczenie od pracodawcy o adresach pracy na terenie Niemiec-na druku tym pracodawcy poświadcza adresy miejsc pracy na terenie Niemiec.

 • Druk Anmeldung/ Meldebescheinigung – jest to Urzędowy druk poświadczający adres zamieszkania na terenie Niemiec

 • Nadanie numeru ID- jest tu Urzędowy druk poświadczający niemiecki numer podatkowy na terenie Niemiec. Jest nadawany podczas zameldowania lub podczas pierwszego rozliczenie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZASTOSOWANIA ULG PODATKOWYCH:

 • Obustronna powiększona kopia prawa jazdy

 • Obustronna powiększona kopia dowodu rejestracyjnego

 • Coroczne poświadczenia ze stacji diagnostycznej z wykazanym stanem licznika samochodu lub wydruk z serwisu: https://historiapojazdu.gov.pl/

 • Paragony za paliwo / za przejazd autostradą

 • Rachunki/ Faktury od mechanika z wykazanym stanem licznika

 • Zestawienie odbytych podroży Polska- Niemcy

 • Zaświadczenie od pracodawcy poświadczające brak finansowania kosztów za dojazdy Polska- Niemcy

 • Zaświadczenie od pracodawcy poświadczające urlopy oraz inne przerwy w zatrudnieniu

 • Imienne bilety samolotowe/ autobusowe wraz z potwierdzeniem płatności

 • Imienne rachunki/ faktury za noclegi

 • Umowa najmu mieszkania w Niemczech- Mietvertrag wraz z wyciągiem z konta, potwierdzającym ponoszone koszty zamieszkania na terenie Niemiec

 • Rachunki/ Faktury poświadczające poniesione koszty związane z wykonywaniem pracy na terenie Niemiec np. faktura za kurs językowy, za narzędzia, pranie odzieży itp.

WEWNĘTRZE FORMULARZE JAKIE OTRZYMASZ W MOIM BIURZE DO PODPISANIA I UZUPEŁNIENIA :

 • Ankieta personalna

 • Druk konta bankowego

 • Druk EU/EWR

 • Umowa zlecenie

 • Oświadczenia RODO oraz pełnomocnictwo

 • Deklaracja podatkowa

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA GEWERBE:

 • Wystawione rachunki / faktury przychodowe

 • Opłacone rachunki/ faktury kosztowe (np. za zakup narzędzi, za czynsz itp.)

 • Nadanie niemieckiego numeru podatkowego- Steuernummer

 • Potwierdzenie otwarcia niemieckiej działalności- Gewerbe-Anmeldung, a w przypadku jej zamknięcia Gewerbe-Abmeldung

 • Wszelkie pisma otrzymane z Finanzamt

 • Kopia umów podpisanych ze zleceniodawcami

 • Skompletowałeś dokumenty i zastanawiasz się co dalej?

  Po skompletowaniu wszystkich dokumentów oraz uregulowaniu prowizji za rozliczenie, Twoje zeznanie zostaje przygotowane i wysłane bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego- Finanzamt. Czas trwania rozliczenia, a tym samym wydania decyzji podatkowej- Bescheid, która kończy całą procedurę to z reguły 3 miesiące, ale maksymalnie 4- 6. W przypadku wydłużającego się czasu oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd, Twoje zeznanie jest monitowane, a do urzędu zostają odesłane pisma ponaglające.

  Jeżeli wynikiem rozliczenia jest zwrot podatku, zostanie on przelany bezpośrednio z niemieckiego Urzędu na Twój rachunek bankowy, który wskazujesz we wniosku. Jeżeli wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku, na decyzji podatkowej zostaje podana kwota do zapłaty na rzecz Urzędu oraz dane bankowe, na które należy wpłacić zobowiązanie podatkowe. Po wydaniu decyzji podatkowej, sprawdzam dodatkowo czy zostały poprawnie uznanie przez Urzędników ulgi podatkowe, a jeżeli cokolwiek wzbudza moją wątpliwość, w ramach opłaty za rozliczenie, zostaje złożone odpowiednie odwołanie do Urzędu. W czasie procedury mogą się również pojawić pewne zapytania ze strony niemieckich Urzędników. W przypadku otrzymania urzędowej korespondencji, wystarczy że zgłosisz się do mojego biura, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami związanymi z opracowaniem odpowiedzi.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW NA JĘZYK NIEMIECKI

Podczas procedury starania się o zwrot podatku z Niemiec, czy o niemieckie świadczenia rodzinne, bardzo często pojawia się konieczność tłumaczenia dokumentów na język niemiecki. Dotyczy to w szczególności wystawionych zaświadczeń przez polskie firmy czy innych druków wystawionych przez polskie Urzędy. Mowa tu przede wszystkim o dokumentach takich jak, decyzja emerytalna/ rentowa, decyzja w sprawie przyznania polskich świadczeń rodzinnych, zaświadczenia o nauce dzieci, jak i zaświadczenia pracownicze (np. o wysokości składek na ubezpieczenie, kosztach podróży etc). Tłumaczeń tych wymagają niemieckie Urzędy w celu przeprowadzenia prawidłowej procedury rozliczenia.

Wysokość opłaty za dokonanie poszczególnych tłumaczeń jest uzależniona od ilości tekstu, jaki należy przetłumaczyć. Dlatego też, każdą wycenę dokonuję indywidualnie.

Co ważne, za moim pośrednictwem możesz również przetłumaczyć na język niemiecki szereg innych dokumentów, takich jak świadectwo pracy, CV czy zwolnienie lekarskie.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW NA JĘZYK NIEMIECKI

Podczas procedury starania się o zwrot podatku z Niemiec, czy o niemieckie świadczenia rodzinne, bardzo często pojawia się konieczność tłumaczenia dokumentów na język niemiecki. Dotyczy to w szczególności wystawionych zaświadczeń przez polskie firmy czy innych druków wystawionych przez polskie Urzędy. Mowa tu przede wszystkim o dokumentach takich jak, decyzja emerytalna/ rentowa, decyzja w sprawie przyznania polskich świadczeń rodzinnych, zaświadczenia o nauce dzieci, jak i zaświadczenia pracownicze (np. o wysokości składek na ubezpieczenie, kosztach podróży etc). Tłumaczeń tych wymagają niemieckie Urzędy w celu przeprowadzenia prawidłowej procedury rozliczenia.

Wysokość opłaty za dokonanie poszczególnych tłumaczeń jest uzależniona od ilości tekstu, jaki należy przetłumaczyć. Dlatego też, każdą wycenę dokonuję indywidualnie.

Co ważne, za moim pośrednictwem możesz również przetłumaczyć na język niemiecki szereg innych dokumentów, takich jak świadectwo pracy, CV czy zwolnienie lekarskie.

Od czego zależy wynik rozliczenia?

Na wysokość zwrotu podatku z Niemiec wpływa wiele czynników, między innymi:

 • wysokość uzyskanego dochodu na terenie Niemiec

 • wysokość odprowadzonego podatku do niemieckiego Urzędu Skarbowego- Finanzamt

 • wysokość dochodów uzyskanych poza terytorium Niemiec

 • okres zatrudnienia na terenie Niemiec

 • stosowane ulgi podatkowe

Po zapoznaniu się z dokumentami rozliczeniowymi, niezbędny jest dobór odpowiednich ulg podatkowych, które zwiększą zwrot podatku, lub zniwelują wysokość niedopłaty podatku, jak może wystąpić podczas rozliczenia osób zarejestrowanych na trzeciej klasie podatkowej.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać?

Do najczęściej stosowanych ulg podatkowych należą:

 1. Rozliczenie ze współmałżonkiem – ulga ta jest możliwa do zastosowania w sytuacji, gdy podatnik przepracuje na terenie Niemiec powyżej 183 dni i gdy posiada jeden wspólny adres zameldowania/ zamieszkania wraz z współmałżonkiem. Co ważne ulga ta pozwala na zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Kwota ta na przełomie lat 2017- 2020 kształtowała się następująco:

   

Kwota wolna od podatku w zależności od sposobu rozliczenia

2017

2018

2019

2020

Indywidualne

8.820€

9.000€

9.168€

9.408€

Wspólne

17.640€

18.000€

18.336€

18.816€

 1. Odliczenie odprowadzonych składek na ubezpieczenie –od dochodu można odliczyć zarówno składki odprowadzone do Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego- Deutsche Rentenversicherung (jeżeli pracownik pracował bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy), jak i do polskiego ZUS’u (jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy do Niemiec przez polski zakład pracy).

 1. Odliczenie kosztów zamieszkania na terenie Niemiec- z tej ulgi mogą skorzystać wszystkie osoby, które prowadzą tak zwane podwójne gospodarstwo domowe na terenie Polski i na terenie Niemiec. Od niemieckiego dochodu odliczane są faktycznie poniesione koszty zakwaterowania/ zamieszkania na terenie Niemiec.

 1. Odliczenie kosztów za podróże Polska- Niemcy swoim prywatnym samochodem- z tej ulgi mogą skorzystać wszystkie osoby, które prowadzą tak zwane podwójne gospodarstwo domowe na terenie Polski i na terenie Niemiec. W celu zastosowania tej ulgi, należy rozpisać tak zwaną kilometrówkę i odliczyć ją ryczałtowo od dochodu. Standardowo do odliczenia podatnik ma 0,30€ za każdy przejechany kilometr. Ulga ta ma jednak charakter uznaniowy. Przyjmuje się, iż Finanzamt z reguły pozwala na odliczenie 1 podróży na miesiąc, jednak jeśli podróży było więcej, warto je wszystkie poświadczyć.

 1. Odliczenie kosztów za podróże Polska- Niemcy transportem publicznym- z tej ulgi mogą skorzystać wszystkie osoby, które prowadzą tak zwane podwójne gospodarstwo domowe na terenie Polski i na terenie Niemiec. Od niemieckiego dochodu odliczane są faktycznie poniesione koszty podróży, wyszczególnione na biletach autobusowych/ lotniczych.

 1. Odliczenie kosztów związanych z wykonywaną pracą na terenie Niemiec- od niemieckiego dochodu można odliczyć również szereg dodatkowych kosztów, jakie pracownik ponosi w związku z wykonywaną pracą na terenie Niemiec. Wśród nich, można wyróżnić: kursy językowe, szkolenia branżowe, zakup komputera, zakup literatury branżowej, koszty prania odzieży roboczej, czy zakup narzędzi.

 2. Jakie dokumenty są niezbędne do skompletowania?

  W zależności od tego z jaki ulg podatkowych będziesz korzystał i z jakiego sposobu rozliczenia (indywidulane/ wspólne) do skompletowania będą różne dokumenty. Co ważne, szereg dokumentów otrzymasz wcześniej od swojego pracodawcy czy z niemieckiego Urzędu. Dlatego też, wszelkie urzędowe pisma/ zaświadczenia od pracodawcy pozostaw w bezpiecznym miejscu, gdyż mogą się okazać niezbędne do rozliczenia z Niemiec. Rozliczając się w moim biurze, otrzymasz także zestaw wymaganych dokumentów do skompletowania. Na każdym etapie ich uzupełniania możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie.