Swoją działalność rozszerzyłam również o poniższe usługi, które bardzo często są powiązane z procedurą wnioskowania o zwrot podatku z Niemiec i o niemiecki zasiłek- Kindergeld. Wiem jak ważna jest kompleksowa obsługa i jak wygodne jest prowadzenie wszystkich swoich spraw w jednym miejscu, dlatego też możecie liczyć na moją pomoc w tłumaczeniu dokumentów na język niemiecki, odzyskaniu rocznych dokumentów rozliczeniowych oraz wnioskowaniu o wypłatę świadczeń urlopowych z SOKA-BAU.

WNIOSKOWANIE O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ URLOPOWYCH Z SOKA-BAU

Jeżeli pracowałeś na terenie Niemiec w branży budowlanej oprócz zwrotu podatku, możesz również się starać o wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania za niewykorzystany urlop. Na terenie Niemiec, wszystkie firmy które prowadzą działalność budowlaną, mają obowiązek odprowadzania do tzw. Kasy Urlopowej- SOKA- BAU odpowiednich kwot z tytułu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop.

Jeżeli nie wykorzystałeś swojego urlopu i nie chcesz go przenosić na kolejny rok, wtedy możesz starać się o wypłatę ekwiwalentu. Jeżeli definitywnie zakończyłeś pracę w branży budowlanej o zwrot ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, możesz się starać już po trzech miesiącach. Od wypłaconej kwoty ekwiwalentu, SOKA-BAU potrąca podatek oraz ubezpieczenie. O wypłatę odszkodowania za niewykorzystany urlop możesz się starać z kolei w drugim roku kalendarzowym po powstaniu roszczeń. Wówczas z wypłaconej kwoty odszkodowania zostaje jedynie potrącony podatek.

W celu wypłaty powyższych świadczeń należy uzupełnić specjalne druki, które wysyła bezpośrednio SOKA-BAU do podatników. Jeżeli nie otrzymałeś wymaganych formularzy, mogę również w Twoim imieniu skontaktować się bezpośrednio z SOKA-BAU i pobrać odpowiednie druki do uzupełnienia. Musisz pamiętać również o tym, iż po wypłacie powyższych świadczeń zostanie Ci wystawiony niemiecki PIT- Lohnsteuerbescheinigung, na którym będzie wyszczególniony potrącony podatek. W niektórych przypadkach podlega on zwrotowi, dlatego też dodatkowo, warto sprawdzić opłacalność rozliczenia przed

ODZYSKIWANIE ROCZNYCH DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Do rozliczenia podatku z Niemiec, niezbędnym dokumentem jest niemiecka karta podatkowa- Lohnsteuerbescheinigung. Powinieneś ją otrzymać od swojego pracodawcy po zakończonym roku podatkowym lub zakończonej pracy na terenie Niemiec. Czasami bywa niestety tak, że pracodawca nie wyda tego dokumentu. Co wtedy należy zrobić? Przede wszystkim należy odesłać do pracodawcy pisemną prośbę o wydanie dokumentów. Pamiętaj! Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek na wniosek pracownika, wydać mu jego dokumenty zarobkowe! W celu wysłania wniosku o wydanie karty podatkowej, będę potrzebować od Ciebie dokładnych danych pracodawcy oraz dokumentów poświadczających Twoje zatrudnienie (np. umowy o pracę, pasków płacowych). Jeżeli z kolei, jesteś w posiadaniu swojego Steuernummeru i numeru ID, mogę w Twoim imieniu wystąpić w niemieckim Urzędzie Skarbowym- Finanzamt o wykaz Twoich dochodów.

Oprócz rozliczeń zagranicznych, możesz wykonać w moim biurze również zeznania podatkowe do polskiego Urzędu Skarbowego. Każdy podatnik posiadający polską rezydencję, ma obowiązek corocznego składania deklaracji podatkowej PIT do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia. Od 2019 roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziły usługę Twój e-PIT, dzięki której Urząd Skarbowy automatycznie przygotowuje roczne zeznania PIT37 za podatników.

Czy zatem, każdy jest już zwolniony z wykonania swojego zeznania? Niestety, nie. W praktyce, każdy z nas powinien zalogować się na swój e-PIT i zweryfikować poprawność swoich danych, a jeżeli są błędne koniecznie je skorygować. Wykonany przez Urząd PIT, często nie zawiera również wszystkich ulg podatkowych z których może skorzystać podatnik. Dodatkowo jeżeli chcemy przekazać swój 1% na daną fundację, również musimy skorygować przygotowane przez Urząd zeznanie.

Co ważne, podatnicy którzy oprócz pracy na terenie Polski, wykonywali dodatkowo pracę na terenie innego kraju, mają obowiązek samodzielnego złożenia swojego zeznania PIT36+ZG, gdyż na ten moment usługa Twój e-PIT, nie przewiduje wykonania takiej deklaracji. Obowiązek ten dotyczy również osób, które pracowały tylko i wyłącznie za granicą, w kraju w którym ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Do takich krajów możemy zaliczyć w chwili obecnej między innymi:

 • Holandię

 • Austrię

 • Wielką Brytanię

 • Irlandię

 • Finlandię

  Pracowałem tylko i wyłącznie na terenie Niemiec, czy mam zatem obowiązek złożenia zeznania do Polskiego Urzędu?

  Osoby, które pracowały tylko i wyłącznie za granicą, w kraju w którym za zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. Niemcy, Szwecja) generalnie nie mają obowiązku składania swojego rocznego zeznania do Urzędu Skarbowego. W przypadku rozliczenia przed niemieckim Urzędem Skarbowym, będziesz musiał jednak pozyskać zaświadczenie UE/EOG o wysokości swoich dochodów. Bez złożonego PIT36+ZG, polski Urząd Skarbowy może odmówić wydania tego zaświadczenia. W związku z tym, będziesz również zobowiązany do złożenia swojej rocznej deklaracji w Polsce.

  Weryfikując Twoje dokumenty, sprawdzam obowiązek podatkowy oraz sprawdzam możliwe do zastosowania ulgi podatkowe, tak aby wynik rozliczenia był dla Ciebie jak najbardziej korzystny.

  Z jakich ulg możesz skorzystać w polskim rozliczeniu?

  • ULGA ABOLICYJNA- mogą ją zastosować osoby pracujące za granicą, w kraju w którym, ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia, Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia). Ulga ta pozwala na zmniejszenie należnego podatku do zapłaty. W rocznym rozliczeniu PIT 2020 podatnicy mogą liczyć na odliczenie pełnej kwoty tej ulgi, z kolei w rocznym rozliczeniu PIT2021 ulga ta zostanie ograniczona do kwoty 1360 zł

  • ULGA PRORODZINNA – przysługuje na dzieci do 25 roku życia, które kontynuują naukę i które nie uzyskały dochodu opodatkowanego wyższego niż 3089 zł. Ulga na pierwsze dziecko jest limitowana i uzależniona od wysokości przychodów rodziców – 112.000 zł (w przypadku małżeństw / osób samotnie wychowujących dziecko) lub 56.000 zł (w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim)

  • SKŁADKI ZDROWOTNE- odlicza się je od podatku zapłaconego, podatnicy mogą liczyć na ich odliczenie w wysokości 7,75% od podstawy wynagrodzenia

  • ULGA TERMOMODERNIZACYJNA- mogą ją zastosować osoby, które są właścicielami/ współwłaścicielami wolnostojących budynków mieszkalnych. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na termomodernizacje budynku (np. zakup materiałów budowlanych, usługa związana z realizacją termomodernizacji). Maksymalna kwota odliczenia tej ulgi to 53.000 zł na osobę

  • ULGA NA INTERNET- można ją zastosować przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lat. Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł rocznie.

  Ponadto od dochodu można również odliczyć:

  • ULGĘ NA LEKI, SPRZĘT REHABILITACYJNY, NA SAMOCHÓD UŻYTKOWANY W CELACH REHABILITACYJNYCH

  • WARTOŚĆ ODDANEJ KRWI ORAZ OSOCZA

  • RÓŻNEGO RODZAJU DAROWIZNY

  • WPŁATY NA IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego)

   Jakie dokumenty są niezbędne do wykonania rocznego zeznania do Polskiego Urzędu Skarbowego?

   W przypadku podejmowania zatrudnienia na terenie Polski, po zakończonym roku podatkowym, Twój pracodawca jest zobowiązany w terminie do końca lutego wydać Ci Twój PIT-11. W przypadku pobierania renty/ emerytury lub innych świadczeń, otrzymasz PIT40A / PIT 11A, który zostanie wystawiony przez ZUS. Jeżeli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie, otrzymasz również PIT-11 z Urzędu Pracy. W przypadku pracy na terenie innego kraju, możesz spodziewać się następujących dokumentów:

   NIEMCY

   Lohnsteuerbescheinigung + paski płacowe Abrechnung

   AUSTRIA

   Lohnzettel + paski płacowe Abrechnung

   HOLANDIA

   Jaropgave + paski płacowe Salarisy

   WIELKA BRYTANIA

   P45 / P60 + paski płacowe Payslip

   BELGIA

   Loonfiche + paski płacowe Loonbrieft

   DANIA

   Arsopgorelse/Selvangivelse + paski płacowe Lonseddel

   NORWEGIA

   Lonns-og trekkoppgave + paski płacowe Lonnsslipp

   SZWECJA

   KU-10 lub KU-13 + płacowe

   .

   W jaki sposób otrzymam swój zwrot podatku z Polski / w jaki sposób ureguluję swoją niedopłatę do Urzędu?

   Jeżeli wynikiem rozliczenia będzie nadpłata podatku, polska Skarbówka wyśle zwrot podatku, przekazem pocztowym na adres podatnika widniejący w deklaracji, lub wykona przelew na jego konto. Wygodnym rozwiązaniem jest zatem podanie w swoim zeznaniu PIT36+ZG / PIT37 numeru rachunku bankowego. Co ważne, rachunek ten musi należeć do podatnika. W przypadku niedopłaty podatku, należność wobec Urzędu należy uregulować na swój Mikrorachunek Podatkowy, który należy wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów. Pamiętać również warto o tym, że niedopłata podatku powinna zostać uregulowania do 30 kwietnia. W przypadku niedostosowania się do tego terminu, Urząd może naliczyć odsetki za zwłokę.

   Jak długo czeka się na zwrot podatku z polskiego Urzędu?

   Czas oczekiwania na zwrot podatku z Polski jest uzależniony od formy złożenia deklaracji podatkowej. Osoby, które swoje zeznanie złożyły w tradycyjnej, papierowej formie muszą oczekiwać na swój zwrot do 3 miesięcy czasu. Z kolei osoby, rozliczające się elektronicznie swój zwrot podatku powinny otrzymać do 45 dni.

   Co zrobić w przypadku błędnie złożonej deklaracji podatkowej?

   Wiele osób pracujących jednocześnie na terenie Polski i innego kraju, wciąż popełnia ten sam błąd i rozlicza się na formularzu PIT37, który jest dedykowany dla osób osiągających swoje dochody tylko na terenie Polski. Polskie Urzędy Skarbowe mają możliwość weryfikacji poprawności złożonego zeznania podatkowego, aż do 5 lat wstecz. Dodatkowo zagraniczne Urzędy Skarbowe, przesyłają bezpośrednio do polskiej Skarbówki, informację dotyczące zagranicznych przychodów polskich podatników. Jeżeli polski Urząd dopatrzy się błędnie złożonego wezwania, wówczas do podatnika jest wysyłane wezwanie do złożenia korekty. W wezwaniu tym, jest ustalona z góry data do której musi zostać złożone prawidłowe zeznanie PIT36+ZG. Standardowo jest to 7 dni, od daty otrzymania korespondencji. Niedostosowanie się do urzędowego wezwania, może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary finansowej. Jeżeli zatem nie jesteś pewien czy Twoje zeznanie jest wykonane poprawnie, koniecznie skontaktuj się z moim biurem.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW NA JĘZYK NIEMIECKI

Podczas procedury starania się o zwrot podatku z Niemiec, czy o niemieckie świadczenia rodzinne, bardzo często pojawia się konieczność tłumaczenia dokumentów na język niemiecki. Dotyczy to w szczególności wystawionych zaświadczeń przez polskie firmy czy innych druków wystawionych przez polskie Urzędy. Mowa tu przede wszystkim o dokumentach takich jak, decyzja emerytalna/ rentowa, decyzja w sprawie przyznania polskich świadczeń rodzinnych, zaświadczenia o nauce dzieci, jak i zaświadczenia pracownicze (np. o wysokości składek na ubezpieczenie, kosztach podróży etc). Tłumaczeń tych wymagają niemieckie Urzędy w celu przeprowadzenia prawidłowej procedury rozliczenia.

Wysokość opłaty za dokonanie poszczególnych tłumaczeń jest uzależniona od ilości tekstu, jaki należy przetłumaczyć. Dlatego też, każdą wycenę dokonuję indywidualnie.

Co ważne, za moim pośrednictwem możesz również przetłumaczyć na język niemiecki szereg innych dokumentów, takich jak świadectwo pracy, CV czy zwolnienie lekarskie.